Съвети

Последна актуализация: 13 Септември 2021 Изисквания за ваксинация Политиката за ваксиниране на Royal Caribbean са част от многобройните мерки, които целят да предпазят гостите, служителите...
ИНСТРУКТАЖ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА БОРДА НА КОРАБА Инструктажът за безопасност е задължителен за всички гости. Провежда се до 24 часа след отплаване. Може да намерите...